Världen idag intervjuar Anders Gerdmar

Foto: Världen idag/Jonas Adolfsson

Världen Idags Jonas Adolfsson gjorde en utförlig intervju med Anders Gerdmar om boken ”Guds Ord Räcker”.

Några citat:

Anders Gerdmar betonar noga att den kunskap om romersk-katolsk teologi han delar i boken inte är hans egna åsikter. Allt är hämtat ur den katolska kyrkans egen lärobok, den Katolska kyrkans katekes.

– Hela boken bygger på att jag citerar denna katekes på punkt efter punkt. Rena citat. Jag försöker förklara dem och vad som är en evangelisk ståndpunkt.

[…]

– Det faktum att den romersk-katolska kyrkan har andra källor, med lika hög eller mycket hög dignitet, gör att man i praktiken inte sätter Skriften lika högt som man gör i evangelisk tro, hävdar Gerdmar.

– När det gäller de centrala dogmerna om vem Jesus är står vi helt enade. Själv gör jag också en noggrann distinktion mellan katolsk lära och romerska katoliker. De är verkligen mina bröder om de tror på Jesus och bekänner honom som Herre.

[…]

Någon kanske oroas över att din bok kan bromsa strävan efter enhet i Kristi kropp. Hur ser du på det?

– Ett äktenskap måste vara mellan två likvärdiga personer som båda ska vara tillräkneliga. Båda parter måste veta vilka de är och vad de vill med livet och sedan kommer de överens om att leva tillsammans. Samma sak gäller enhet. Om vi inte vet vilka vi är kan vi heller inte ha dialog. Därför kan det inte vara fel att tydliggöra skillnader mellan våra kyrkors teologi – för det finns skillnader.

[…]

– Vi behöver lyfta fram Guds ord i dess klarhet, enkelhet och i dess kraft. Det är det ordet som kan förändra en människa, det är det ordet som kan förändra det här landet. Därför är det så viktigt att vi varken drar ifrån eller lägger till något till Guds ord.

 

Läs hela artikeln.

 

Boken kan du köpa via vår webbshop, hos Livets Ords Förlag, AdLibris och i ett antal andra butiker. Du kan även gratis ladda ned förordet av Anders Gerdmar + 10 framstående Svenska Kristna ledare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *