Guds Ord Räcker i Tidningen Pingst

Kerstin Klason recenserar och reflekterar utifrån Anders Gerdmars bok i Tidningen Pingst:

”säkerligen kan många finna anledningar att problematisera de påståenden han kommer med när det gäller den romersk-katolska kyrkans lära. Men boken är också en utmaning för alldeles vanliga medlemmar i ett evangeliskt kristet sammanhang som aldrig haft en tanke på att konvertera eller konfrontera katolicismen. Den ger många tankar på den egna kyrkotraditionen och det eventuellt obibliska tankegods i läran som ärvts ner genom generationslagren.”

Boken köper du i vår shop.

Christian Braw Recenserar ”Guds Ord räcker” i Dagen

Höstens mest omdebatterade bok i svensk kristenhet är Anders Gerdmars ”Guds Ord räcker”. Prästen och teologen Christian Braw menar att Gerdmars analys ofta träffar rätt, men samtidigt missar en viktig punkt.

 

Om man vill kritisera Anders Gerdmars framställning finns det bara två punkter där kritik blir relevant. Antingen får man visa att den romersk-katolska katekesen inte säger vad Gerdmar uppger att den säger. Eller också får man visa att hans bild av evangelisk tro inte är sann eller inte hela sanningen.

Christian Braw

 

Läs hela recensionen här.

Docent LarsOlov Eriksson recenserar Guds Ord räcker

Anders Gerdmars bok ”Guds Ord räcker” fortsätter att generera debatt. Häromdagen publicerade Världen Idag Docent LarsOlov Erikssons recension under rubriken ”Romersk-katolsk teologi jämförs med evangelisk”.

Citat från recensionen:

…de tre mest omfattande kapitlen. Det första av dessa ägnas förhållandet mellan Bibeln och traditionen. Kapitlet inleds med de programmatiska orden: ”När den enkla bibeltron ifrågasätts undermineras kraften i Guds ord och ersätts med annat.”

De orden kan på sätt och vis sägas sammanfatta Gerdmars ärende; han vill värna den enkla bibeltron. Inte den förenklade. Han är för kunnig och erfaren för det, och han är inte egentligen propagandistisk i sin framställning heller. Men han värnar enkel bibeltro i den reformatoriska meningen Skriften allena.

Mot detta ställer han den romersk-katolska betoningen av skrift och tradition och läroämbete, allt med tydliga citat från Katolska kyrkans katekes. Med historiska och nytestamentliga exempel argumenterar Gerdmar för Bibelns särställning i den tidiga kyrkan.

 

Läs hela recensionen i Världen Idag.

Bloggat om ”Guds Ord Räcker”

Flera bloggare har skrivit seriösa blogginlägg om Anders Gerdmars senaste bok ”Guds Ord Räcker”. Vi samlar länkar till dem på denna sida. Hör av dig till oss via Facebook eller Twitter om vi missat din blogg. Du som inte har en blogg, men vill recensera boken kan göra det i vår shop, i Livets Ord’s webbshop eller hos Boktipset, Du kan även pinga AdLibris via Twingly om du vill att din blogg ska synas hos dem.

Boken är skriven med en mycket fin ton samtidigt som den är glasklar i sin analys. Men här måste jag tillägga; utifrån sin analys som evangelisk kristen. Det går inte att ta miste på perspektivet och det är väl i och för sig bra?!

Håkan Sunnliden om ”Guds Ord Räcker” [ del 12, 345 & 6 ]

 

Det är en djupt själavårdande bok och den kom också till i själavårdande syfte. Mjuka och enkla resonemang grundande i Guds ord och samtidigt präglade av empati och inlevelse. Ja, det sägs även själavårdande saker också till den som valt att stå kvar i katolskt sammanhang för att dela evangelium i där.

[…]

Saklighet präglar boken och Gerdmar undviker lätta poänger. Till exempel bygger kritiken av katolsk teologi på en läsning av katolska kyrkans katekes, ett modernt och officiellt dokument som katolska kyrkan själva satt i som norm för undervisning.

Recension från Baptisternas Historia (10 augusti, 2016)

 

han har lyckats med att lugna dem som blivit oroliga över retoriken från de protestanter som konverterat till Katolska kyrkan och fått dem att förstå att de inte behöver känna sig oroliga att vara kvar i det samfund där de hittills känt sig hemma.

[…]

Men han framför också en adekvat kritik mot Katolska kyrkan. Man skall inte vidlyftigt bygga upp tankekonstruktioner som har svag grund i Skriften, och han kallar Katolska kyrkans läror i vissa delar som ett vildvuxet träd som behöver ansas. Så kan det vara.

Recension från Bengt Malmgrens blogg med titeln ”Anders Gerdmar har inte skrivit en antikatolsk bok” (11 Augusti, 2016). Se även ”alltför ivrig katolsk apologetik”, ”frikyrka […] tradition sågar av grenen”, ”Katolicitet ett mångtydigt begrepp…”, ”Helgonen…”, Anders Gerdmars Balansgång

 

Bibeln som grund för lära och liv och dess relation till kristna traditionen klaras ut på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Boken tar upp grundläggande kristna lärofrågor. Bland annat om förhållandet mellan kyrkan och Bibeln som Guds ord. Gerdmar är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan ge en gedigen beskrivning av hur Bibeln kom till och dess kanonicitet. Katolska kyrkans anspråk på att vara den exklusiva kyrkan som Jesus grundade ifrågasätter Gerdmar kraftfullt, och visar på att olika centra skapades i urkyrkan där kyrkan i Rom inte var den enda arvtagaren till det apostoliska arvet. Gerdmar beskriver på ett bra sätt den kristna enheten och den tro vi har gemensamt. Allt tillhör oss. 

Stefan Swärd skriver om boken i sin blogg.

 

Docenten i Nya Testmentets exegetik Anders Gerdmar, som också är rektor för Skandinavisk Teologisk högskola i Uppsala, har skrivit en mycket, m y c k e t, viktig bok: Guds Ord Räcker. Köp och läs den snarast. (Del 1)

Gerdmars bok tar upp de svåra teologiska frågorna som en evangelisk kristen har med romersk-katolsk teologi. Han hämtar sin beskrivning av katolsk tro från den Katolska Kyrkans Katekes (=KKK; utgiven på Bokförlaget Catholica 1996). (Del 2)

Hans Sundberg i sin blogg. [ Del 1, Del 2, Del 3Del 4Del 5, Del 6Del 7]

I det stora hela är det en bok jag rekommenderar och som jag tror kommer att hjälpa många att förstå skillnaden mellan evangelisk tro och romersk-katolsk. Förhoppningsvis hjälper den många att förstå att Guds ord räcker.
Jonas Melin (Barnabasbloggen) om Guds Ord Räcker.
I en tid hvor en misforstått økumenikk har gjort enkelte usikre på hva man egentlig kan si og mene, er Gerdmars bok meget viktig. Med denne fjerner han munnkurven deler av frikirkeligheten har lagt på seg selv de seneste årene.
Recension av David Åleskjær

 

Anders Gerdmars nya bok “Guds Ord räcker” har kommit som en gåva till frikyrkligheten. Den är enkel och begripligt skriven och fyller ett vakuum eftersom många har frågeställningar om hur de ska förhålla sig till katolska kyrkan.

Recension av teologistuderande Jonas Rosendahl

 

På grund av denna listiga beskjutning av Guds ord har det funnits män och kvinnor som rest sig upp till försvar för Guds ord, jag tackar Gud för dessa ”trons försvarare”. Anders Gerdmar är en av dessa. När jag läser hans bok förstår jag att det ligger ett gediget arbete bakom denna bok, jag kan också känna omsorgen och kärleken från Herren till oss bibelläsare när jag läser boken.

Guds Ord Räcker – reflektion av Stefan Salomonsson

Läs vad flera andra Svenska Kristna ledare har att säga om boken – ladda ned förordet gratis.