Bloggat om ”Guds Ord Räcker”

Flera bloggare har skrivit seriösa blogginlägg om Anders Gerdmars senaste bok ”Guds Ord Räcker”. Vi samlar länkar till dem på denna sida. Hör av dig till oss via Facebook eller Twitter om vi missat din blogg. Du som inte har en blogg, men vill recensera boken kan göra det i vår shop, i Livets Ord’s webbshop eller hos Boktipset, Du kan även pinga AdLibris via Twingly om du vill att din blogg ska synas hos dem.

Boken är skriven med en mycket fin ton samtidigt som den är glasklar i sin analys. Men här måste jag tillägga; utifrån sin analys som evangelisk kristen. Det går inte att ta miste på perspektivet och det är väl i och för sig bra?!

Håkan Sunnliden om ”Guds Ord Räcker” [ del 12, 345 & 6 ]

 

Det är en djupt själavårdande bok och den kom också till i själavårdande syfte. Mjuka och enkla resonemang grundande i Guds ord och samtidigt präglade av empati och inlevelse. Ja, det sägs även själavårdande saker också till den som valt att stå kvar i katolskt sammanhang för att dela evangelium i där.

[…]

Saklighet präglar boken och Gerdmar undviker lätta poänger. Till exempel bygger kritiken av katolsk teologi på en läsning av katolska kyrkans katekes, ett modernt och officiellt dokument som katolska kyrkan själva satt i som norm för undervisning.

Recension från Baptisternas Historia (10 augusti, 2016)

 

han har lyckats med att lugna dem som blivit oroliga över retoriken från de protestanter som konverterat till Katolska kyrkan och fått dem att förstå att de inte behöver känna sig oroliga att vara kvar i det samfund där de hittills känt sig hemma.

[…]

Men han framför också en adekvat kritik mot Katolska kyrkan. Man skall inte vidlyftigt bygga upp tankekonstruktioner som har svag grund i Skriften, och han kallar Katolska kyrkans läror i vissa delar som ett vildvuxet träd som behöver ansas. Så kan det vara.

Recension från Bengt Malmgrens blogg med titeln ”Anders Gerdmar har inte skrivit en antikatolsk bok” (11 Augusti, 2016). Se även ”alltför ivrig katolsk apologetik”, ”frikyrka […] tradition sågar av grenen”, ”Katolicitet ett mångtydigt begrepp…”, ”Helgonen…”, Anders Gerdmars Balansgång

 

Bibeln som grund för lära och liv och dess relation till kristna traditionen klaras ut på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Boken tar upp grundläggande kristna lärofrågor. Bland annat om förhållandet mellan kyrkan och Bibeln som Guds ord. Gerdmar är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan ge en gedigen beskrivning av hur Bibeln kom till och dess kanonicitet. Katolska kyrkans anspråk på att vara den exklusiva kyrkan som Jesus grundade ifrågasätter Gerdmar kraftfullt, och visar på att olika centra skapades i urkyrkan där kyrkan i Rom inte var den enda arvtagaren till det apostoliska arvet. Gerdmar beskriver på ett bra sätt den kristna enheten och den tro vi har gemensamt. Allt tillhör oss. 

Stefan Swärd skriver om boken i sin blogg.

 

Docenten i Nya Testmentets exegetik Anders Gerdmar, som också är rektor för Skandinavisk Teologisk högskola i Uppsala, har skrivit en mycket, m y c k e t, viktig bok: Guds Ord Räcker. Köp och läs den snarast. (Del 1)

Gerdmars bok tar upp de svåra teologiska frågorna som en evangelisk kristen har med romersk-katolsk teologi. Han hämtar sin beskrivning av katolsk tro från den Katolska Kyrkans Katekes (=KKK; utgiven på Bokförlaget Catholica 1996). (Del 2)

Hans Sundberg i sin blogg. [ Del 1, Del 2, Del 3Del 4Del 5, Del 6Del 7]

I det stora hela är det en bok jag rekommenderar och som jag tror kommer att hjälpa många att förstå skillnaden mellan evangelisk tro och romersk-katolsk. Förhoppningsvis hjälper den många att förstå att Guds ord räcker.
Jonas Melin (Barnabasbloggen) om Guds Ord Räcker.
I en tid hvor en misforstått økumenikk har gjort enkelte usikre på hva man egentlig kan si og mene, er Gerdmars bok meget viktig. Med denne fjerner han munnkurven deler av frikirkeligheten har lagt på seg selv de seneste årene.
Recension av David Åleskjær

 

Anders Gerdmars nya bok “Guds Ord räcker” har kommit som en gåva till frikyrkligheten. Den är enkel och begripligt skriven och fyller ett vakuum eftersom många har frågeställningar om hur de ska förhålla sig till katolska kyrkan.

Recension av teologistuderande Jonas Rosendahl

 

På grund av denna listiga beskjutning av Guds ord har det funnits män och kvinnor som rest sig upp till försvar för Guds ord, jag tackar Gud för dessa ”trons försvarare”. Anders Gerdmar är en av dessa. När jag läser hans bok förstår jag att det ligger ett gediget arbete bakom denna bok, jag kan också känna omsorgen och kärleken från Herren till oss bibelläsare när jag läser boken.

Guds Ord Räcker – reflektion av Stefan Salomonsson

Läs vad flera andra Svenska Kristna ledare har att säga om boken – ladda ned förordet gratis. 

 

Bibeln och romersk-katolsk tradition

Anders har skrivit ett nytt blogginlägg som diskuterar Bibeln och romersk-katolsk tradition. Han refererar till sin bok Guds Ord Räcker och det samtal som Håkan Sunnliden och Bengt Malmgren öppnat upp i respons till boken kring traditionens roll i evangelisk och romersk-katolsk tro.

Några citat:

Skriften har en särställning och står inte under någon kyrka eller tradition. Den är absolut, gudainspirerad sanning. Den är det korrektiv (något som man kan korrigera kursen emot) som alla kristna traditioner måste ha för att evangeliets sanning och ”allt vad jag har befallt er” ska bevaras. Varför är det viktigt? För att Guds Ord är säden som frälser, Ordet som befriar, Ordet som väcker den tro som övervinner världen. Därför att det behövs en likare, en måttstock, en prövosten för allt som kristna kan hitta på. Det är Guds levande Ord som vi har den i Skriftens 66 böcker. Punkt. Och halleluja!

 

Bengt talar om att ”En frikyrka som inte inser att man är delaktig i en tradition sågar av grenen man sitter på”. Visst, men den kritiken drabbar inte mig och min bok om man läser innantill. Jag tror på tradition under Skriftens tak. Tradera betyder att överlämna och vi blev alla frälsta genom att någon överlämnade evangeliet till oss. Vi prisar Gud, ber, undervisar och predikar i enlighet med tradition. Detta gäller alla kristna. Men problemet uppstår när man som romersk-katolska kyrkan hävdar att ens egen tradition är normerande.

 

En sund princip i evangelisk tro är att Bibeln alltid har sista ordet, att den innehåller en komplett Uppenbarelse och att allt annat måste underordna sig, men under Skriftens tak kan väldigt mycket av olika Andens uttryck få rum. För mig hjälper Wesleys s k quadriliteral. Han talar om fyra faktorer: Skriften, traditionen, erfarenheten och förnuftet, faktorer som påverkar ens tro, vare sig man vill eller inte. Men Skriften är den enda absoluta auktoriteten.

 

Läs hela inlägget här. Boken kan du köpa i vår webbshop, från Livets Ord, AdLibris med flera.