Anders Gerdmar i Dagen Debatt: Bibeln står över traditionen

Anders Gerdmar  svarar på Lucas Erikssons inlägg med anledning av ”Guds Ord Räcker” i dagens utgåva av Dagen.

 

Några citat (läs hela inlägget här):

År 2016 kommer kanske att gå till historien som ett brytningsår när det gäller relationen romersk-katolsk och evangelisk tro. Påven kommer till Sverige, inbjuden av Lutherska världsförbundet (!), och då är det inte konstigt att debatten kring romersk-katolskt och evangeliskt blir intensiv. Låt mig först säga att i detta gäller att fortsätta älska katoliker, och förstå att de inte är lika med kyrkosystemet. Men också att vi måste kunna ha raka samtal om teologi.

[…]

Lucas Eriksson tycker inte boken gynnar en dialog, och att jag skulle vilseleda är ju en ganska grov anklagelse. Dialog måste bygga på sanning. Redan de citat jag anför från katekesen är tillräckliga för att visa att romersk-katolsk tro bygger på efterbiblisk tradition och det tycks vara här Lucas Eriksson har problem.

[…]

Lucas Eriksson ifrågasätter när jag visar att apokryferna inte tillhör den apostoliska kanon. Här undrar jag faktiskt om han läst min ganska utförliga genomgång.

  • Ett: Det finns inga bevis för att Jesus eller de nytestamentliga författarna citerar apokryfer.
  • Två: Judarna har aldrig, inte heller under Jesu tid, erkänt apokryferna som helig Skrift. Att det sedan fanns legender och annat kring Nya testamentet som man kunde hänvisa till gör ju inte sådana till helig Skrift.
  • Tre: Den vetenskapliga analysen av Bibelns urkunder bygger inte på om de fanns i en viss bok utan på skrifternas ålder; ett ökenfragment från strax efter år 100 är mer värt än en komplett Bibel från 400. Inga nytestamentliga manuskript citerar apokryfer! Jag förstår att man behöver försvara apokryferna, annars finns inte mycket stöd för att be för döda eller för skärselden.

 

Anders och Lukas fortsätter debattera:

Du kan köpa boken i vår webbshop där du även kan ladda ned förordet av Anders och 10 Svenska Kristna ledare [ GRATIS ].

Bibeln och romersk-katolsk tradition

Anders har skrivit ett nytt blogginlägg som diskuterar Bibeln och romersk-katolsk tradition. Han refererar till sin bok Guds Ord Räcker och det samtal som Håkan Sunnliden och Bengt Malmgren öppnat upp i respons till boken kring traditionens roll i evangelisk och romersk-katolsk tro.

Några citat:

Skriften har en särställning och står inte under någon kyrka eller tradition. Den är absolut, gudainspirerad sanning. Den är det korrektiv (något som man kan korrigera kursen emot) som alla kristna traditioner måste ha för att evangeliets sanning och ”allt vad jag har befallt er” ska bevaras. Varför är det viktigt? För att Guds Ord är säden som frälser, Ordet som befriar, Ordet som väcker den tro som övervinner världen. Därför att det behövs en likare, en måttstock, en prövosten för allt som kristna kan hitta på. Det är Guds levande Ord som vi har den i Skriftens 66 böcker. Punkt. Och halleluja!

 

Bengt talar om att ”En frikyrka som inte inser att man är delaktig i en tradition sågar av grenen man sitter på”. Visst, men den kritiken drabbar inte mig och min bok om man läser innantill. Jag tror på tradition under Skriftens tak. Tradera betyder att överlämna och vi blev alla frälsta genom att någon överlämnade evangeliet till oss. Vi prisar Gud, ber, undervisar och predikar i enlighet med tradition. Detta gäller alla kristna. Men problemet uppstår när man som romersk-katolska kyrkan hävdar att ens egen tradition är normerande.

 

En sund princip i evangelisk tro är att Bibeln alltid har sista ordet, att den innehåller en komplett Uppenbarelse och att allt annat måste underordna sig, men under Skriftens tak kan väldigt mycket av olika Andens uttryck få rum. För mig hjälper Wesleys s k quadriliteral. Han talar om fyra faktorer: Skriften, traditionen, erfarenheten och förnuftet, faktorer som påverkar ens tro, vare sig man vill eller inte. Men Skriften är den enda absoluta auktoriteten.

 

Läs hela inlägget här. Boken kan du köpa i vår webbshop, från Livets Ord, AdLibris med flera.

Varför skriva en bok om evangeliskt och romersk-katolskt?

Det började med att en trossyster i min församling för ett par år sedan frågade: ”Måste jag bli katolik för att vara en riktig kristen?” Mitt svar var ett enkelt svar från Bibeln: ”Nej, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst – du behöver inte alls konvertera.”

Andra människor som hon respekterade hade valt att konvertera, och det hade gjort henne osäker, då hon själv inte alls kunde se att det var rätt. Att vara kristen är att tillhöra Kristus, inget annat. Barnaskapet och den tryggheten som detta ger grundar sig inte på att tillhöra en viss kyrka utan att tillhöra Fadern i himlen på grund av tron på Jesus Kristus.

Det är främst utifrån detta pastorala (själavårds-) behov jag skriver denna bok, inte som ett debattinlägg för att diskutera med mina romersk-katolska teologkollegor. Det hade blivit en annan, tjockare bok med fotnoter och försök att bemöta alla motargument.

Boken är tänkt som vägledning till många bröder och systrar i tron, inte minst i pingst-karismatiska sammanhang, som är förvirrade och undrande. Många har också hört av sig och är tacksamma för vägledning i fråga om hur man ska förhålla sig till den katolska kyrkan och dess teologi.

Bokens titel Guds ord räcker understryker just det svar jag gav till min trossyster, och det är huvudbudskapet i denna bok. Allt som är nödvändigt för frälsningen och ett liv i tro och i den helige Ande finns där. Som jag utvecklar på de kommande sidorna är det evangeliet, det som Jesus själv lärde och gav i uppdrag åt apostlarna att undervisa, som är det livgivande budskapet.

Mitt hjärta brinner för att ge vägledning till dem som undrar och som behöver klara bibliska svar.

Du som vill ha ett gratis smakprov kan ladda ned bokens förord & inledning här. Om du regelbundet stödjer STH’s viktiga arbete kan du köpa boken for 179 kr + frakt (ordinarie pris 229 kr – koden ”sthgivare” ger dig 50 kr rabatt).

Gud välsigne dig!

Anders Gerdmar
Juli, 2016

 

PS. Vi har samlat länkar till ett antal bloggar som skriver om boken här.