Guds Ord Räcker i Tidningen Pingst

Kerstin Klason recenserar och reflekterar utifrån Anders Gerdmars bok i Tidningen Pingst:

”säkerligen kan många finna anledningar att problematisera de påståenden han kommer med när det gäller den romersk-katolska kyrkans lära. Men boken är också en utmaning för alldeles vanliga medlemmar i ett evangeliskt kristet sammanhang som aldrig haft en tanke på att konvertera eller konfrontera katolicismen. Den ger många tankar på den egna kyrkotraditionen och det eventuellt obibliska tankegods i läran som ärvts ner genom generationslagren.”

Boken köper du i vår shop.

Christian Braw Recenserar ”Guds Ord räcker” i Dagen

Höstens mest omdebatterade bok i svensk kristenhet är Anders Gerdmars ”Guds Ord räcker”. Prästen och teologen Christian Braw menar att Gerdmars analys ofta träffar rätt, men samtidigt missar en viktig punkt.

 

Om man vill kritisera Anders Gerdmars framställning finns det bara två punkter där kritik blir relevant. Antingen får man visa att den romersk-katolska katekesen inte säger vad Gerdmar uppger att den säger. Eller också får man visa att hans bild av evangelisk tro inte är sann eller inte hela sanningen.

Christian Braw

 

Läs hela recensionen här.

Docent LarsOlov Eriksson recenserar Guds Ord räcker

Anders Gerdmars bok ”Guds Ord räcker” fortsätter att generera debatt. Häromdagen publicerade Världen Idag Docent LarsOlov Erikssons recension under rubriken ”Romersk-katolsk teologi jämförs med evangelisk”.

Citat från recensionen:

…de tre mest omfattande kapitlen. Det första av dessa ägnas förhållandet mellan Bibeln och traditionen. Kapitlet inleds med de programmatiska orden: ”När den enkla bibeltron ifrågasätts undermineras kraften i Guds ord och ersätts med annat.”

De orden kan på sätt och vis sägas sammanfatta Gerdmars ärende; han vill värna den enkla bibeltron. Inte den förenklade. Han är för kunnig och erfaren för det, och han är inte egentligen propagandistisk i sin framställning heller. Men han värnar enkel bibeltro i den reformatoriska meningen Skriften allena.

Mot detta ställer han den romersk-katolska betoningen av skrift och tradition och läroämbete, allt med tydliga citat från Katolska kyrkans katekes. Med historiska och nytestamentliga exempel argumenterar Gerdmar för Bibelns särställning i den tidiga kyrkan.

 

Läs hela recensionen i Världen Idag.

Anders Gerdmar i Dagen Debatt: Bibeln står över traditionen

Anders Gerdmar  svarar på Lucas Erikssons inlägg med anledning av ”Guds Ord Räcker” i dagens utgåva av Dagen.

 

Några citat (läs hela inlägget här):

År 2016 kommer kanske att gå till historien som ett brytningsår när det gäller relationen romersk-katolsk och evangelisk tro. Påven kommer till Sverige, inbjuden av Lutherska världsförbundet (!), och då är det inte konstigt att debatten kring romersk-katolskt och evangeliskt blir intensiv. Låt mig först säga att i detta gäller att fortsätta älska katoliker, och förstå att de inte är lika med kyrkosystemet. Men också att vi måste kunna ha raka samtal om teologi.

[…]

Lucas Eriksson tycker inte boken gynnar en dialog, och att jag skulle vilseleda är ju en ganska grov anklagelse. Dialog måste bygga på sanning. Redan de citat jag anför från katekesen är tillräckliga för att visa att romersk-katolsk tro bygger på efterbiblisk tradition och det tycks vara här Lucas Eriksson har problem.

[…]

Lucas Eriksson ifrågasätter när jag visar att apokryferna inte tillhör den apostoliska kanon. Här undrar jag faktiskt om han läst min ganska utförliga genomgång.

  • Ett: Det finns inga bevis för att Jesus eller de nytestamentliga författarna citerar apokryfer.
  • Två: Judarna har aldrig, inte heller under Jesu tid, erkänt apokryferna som helig Skrift. Att det sedan fanns legender och annat kring Nya testamentet som man kunde hänvisa till gör ju inte sådana till helig Skrift.
  • Tre: Den vetenskapliga analysen av Bibelns urkunder bygger inte på om de fanns i en viss bok utan på skrifternas ålder; ett ökenfragment från strax efter år 100 är mer värt än en komplett Bibel från 400. Inga nytestamentliga manuskript citerar apokryfer! Jag förstår att man behöver försvara apokryferna, annars finns inte mycket stöd för att be för döda eller för skärselden.

 

Anders och Lukas fortsätter debattera:

Du kan köpa boken i vår webbshop där du även kan ladda ned förordet av Anders och 10 Svenska Kristna ledare [ GRATIS ].

Bloggat om ”Guds Ord Räcker”

Flera bloggare har skrivit seriösa blogginlägg om Anders Gerdmars senaste bok ”Guds Ord Räcker”. Vi samlar länkar till dem på denna sida. Hör av dig till oss via Facebook eller Twitter om vi missat din blogg. Du som inte har en blogg, men vill recensera boken kan göra det i vår shop, i Livets Ord’s webbshop eller hos Boktipset, Du kan även pinga AdLibris via Twingly om du vill att din blogg ska synas hos dem.

Boken är skriven med en mycket fin ton samtidigt som den är glasklar i sin analys. Men här måste jag tillägga; utifrån sin analys som evangelisk kristen. Det går inte att ta miste på perspektivet och det är väl i och för sig bra?!

Håkan Sunnliden om ”Guds Ord Räcker” [ del 12, 345 & 6 ]

 

Det är en djupt själavårdande bok och den kom också till i själavårdande syfte. Mjuka och enkla resonemang grundande i Guds ord och samtidigt präglade av empati och inlevelse. Ja, det sägs även själavårdande saker också till den som valt att stå kvar i katolskt sammanhang för att dela evangelium i där.

[…]

Saklighet präglar boken och Gerdmar undviker lätta poänger. Till exempel bygger kritiken av katolsk teologi på en läsning av katolska kyrkans katekes, ett modernt och officiellt dokument som katolska kyrkan själva satt i som norm för undervisning.

Recension från Baptisternas Historia (10 augusti, 2016)

 

han har lyckats med att lugna dem som blivit oroliga över retoriken från de protestanter som konverterat till Katolska kyrkan och fått dem att förstå att de inte behöver känna sig oroliga att vara kvar i det samfund där de hittills känt sig hemma.

[…]

Men han framför också en adekvat kritik mot Katolska kyrkan. Man skall inte vidlyftigt bygga upp tankekonstruktioner som har svag grund i Skriften, och han kallar Katolska kyrkans läror i vissa delar som ett vildvuxet träd som behöver ansas. Så kan det vara.

Recension från Bengt Malmgrens blogg med titeln ”Anders Gerdmar har inte skrivit en antikatolsk bok” (11 Augusti, 2016). Se även ”alltför ivrig katolsk apologetik”, ”frikyrka […] tradition sågar av grenen”, ”Katolicitet ett mångtydigt begrepp…”, ”Helgonen…”, Anders Gerdmars Balansgång

 

Bibeln som grund för lära och liv och dess relation till kristna traditionen klaras ut på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Boken tar upp grundläggande kristna lärofrågor. Bland annat om förhållandet mellan kyrkan och Bibeln som Guds ord. Gerdmar är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan ge en gedigen beskrivning av hur Bibeln kom till och dess kanonicitet. Katolska kyrkans anspråk på att vara den exklusiva kyrkan som Jesus grundade ifrågasätter Gerdmar kraftfullt, och visar på att olika centra skapades i urkyrkan där kyrkan i Rom inte var den enda arvtagaren till det apostoliska arvet. Gerdmar beskriver på ett bra sätt den kristna enheten och den tro vi har gemensamt. Allt tillhör oss. 

Stefan Swärd skriver om boken i sin blogg.

 

Docenten i Nya Testmentets exegetik Anders Gerdmar, som också är rektor för Skandinavisk Teologisk högskola i Uppsala, har skrivit en mycket, m y c k e t, viktig bok: Guds Ord Räcker. Köp och läs den snarast. (Del 1)

Gerdmars bok tar upp de svåra teologiska frågorna som en evangelisk kristen har med romersk-katolsk teologi. Han hämtar sin beskrivning av katolsk tro från den Katolska Kyrkans Katekes (=KKK; utgiven på Bokförlaget Catholica 1996). (Del 2)

Hans Sundberg i sin blogg. [ Del 1, Del 2, Del 3Del 4Del 5, Del 6Del 7]

I det stora hela är det en bok jag rekommenderar och som jag tror kommer att hjälpa många att förstå skillnaden mellan evangelisk tro och romersk-katolsk. Förhoppningsvis hjälper den många att förstå att Guds ord räcker.
Jonas Melin (Barnabasbloggen) om Guds Ord Räcker.
I en tid hvor en misforstått økumenikk har gjort enkelte usikre på hva man egentlig kan si og mene, er Gerdmars bok meget viktig. Med denne fjerner han munnkurven deler av frikirkeligheten har lagt på seg selv de seneste årene.
Recension av David Åleskjær

 

Anders Gerdmars nya bok “Guds Ord räcker” har kommit som en gåva till frikyrkligheten. Den är enkel och begripligt skriven och fyller ett vakuum eftersom många har frågeställningar om hur de ska förhålla sig till katolska kyrkan.

Recension av teologistuderande Jonas Rosendahl

 

På grund av denna listiga beskjutning av Guds ord har det funnits män och kvinnor som rest sig upp till försvar för Guds ord, jag tackar Gud för dessa ”trons försvarare”. Anders Gerdmar är en av dessa. När jag läser hans bok förstår jag att det ligger ett gediget arbete bakom denna bok, jag kan också känna omsorgen och kärleken från Herren till oss bibelläsare när jag läser boken.

Guds Ord Räcker – reflektion av Stefan Salomonsson

Läs vad flera andra Svenska Kristna ledare har att säga om boken – ladda ned förordet gratis. 

 

Bibeln och romersk-katolsk tradition

Anders har skrivit ett nytt blogginlägg som diskuterar Bibeln och romersk-katolsk tradition. Han refererar till sin bok Guds Ord Räcker och det samtal som Håkan Sunnliden och Bengt Malmgren öppnat upp i respons till boken kring traditionens roll i evangelisk och romersk-katolsk tro.

Några citat:

Skriften har en särställning och står inte under någon kyrka eller tradition. Den är absolut, gudainspirerad sanning. Den är det korrektiv (något som man kan korrigera kursen emot) som alla kristna traditioner måste ha för att evangeliets sanning och ”allt vad jag har befallt er” ska bevaras. Varför är det viktigt? För att Guds Ord är säden som frälser, Ordet som befriar, Ordet som väcker den tro som övervinner världen. Därför att det behövs en likare, en måttstock, en prövosten för allt som kristna kan hitta på. Det är Guds levande Ord som vi har den i Skriftens 66 böcker. Punkt. Och halleluja!

 

Bengt talar om att ”En frikyrka som inte inser att man är delaktig i en tradition sågar av grenen man sitter på”. Visst, men den kritiken drabbar inte mig och min bok om man läser innantill. Jag tror på tradition under Skriftens tak. Tradera betyder att överlämna och vi blev alla frälsta genom att någon överlämnade evangeliet till oss. Vi prisar Gud, ber, undervisar och predikar i enlighet med tradition. Detta gäller alla kristna. Men problemet uppstår när man som romersk-katolska kyrkan hävdar att ens egen tradition är normerande.

 

En sund princip i evangelisk tro är att Bibeln alltid har sista ordet, att den innehåller en komplett Uppenbarelse och att allt annat måste underordna sig, men under Skriftens tak kan väldigt mycket av olika Andens uttryck få rum. För mig hjälper Wesleys s k quadriliteral. Han talar om fyra faktorer: Skriften, traditionen, erfarenheten och förnuftet, faktorer som påverkar ens tro, vare sig man vill eller inte. Men Skriften är den enda absoluta auktoriteten.

 

Läs hela inlägget här. Boken kan du köpa i vår webbshop, från Livets Ord, AdLibris med flera.

Att ”vrida klockan tillbaka”

Tidningen Dagens artikel igår genererade mycket debatt om enhet och identitet. Anders Gerdmar ger sina kommentarer utifrån skriverier och debatter på sin blogg, några citat:

En sak som inte kom med i artikeln var att jag har ett stort hjärta för min kristna bröder, inte minst karismatiska katoliker. Det framgår mycket klart i boken, men framkom inte i artikeln. För mig är det 0,000% skillnad mellan en Jesusbekännande katolik och en dito pingstvän. Båda är Guds barn, inte genom församlingstillhörighet utan genom barnaskap.

 

…jag tycker att lika väl som romersk-katolska troende har en tydlig identitet får evangeliska troende har det. Det är mitt huvudärende: att utifrån Skriften tala om för troende att var och en som bekänner Jesus är innanför och har tillgång till alla välsignelser. Amen och halleluja!

 

Ett äktenskap måste vara mellan två likvärdiga personer som båda ska vara tillräkneliga. Båda parter måste veta vilka de är och vad de vill med livet och sedan kommer de överens om att leva tillsammans. Samma sak gäller enhet. Om vi inte vet vilka vi är kan vi heller inte ha dialog. Därför kan det inte vara fel att tydliggöra skillnader mellan våra kyrkors teologi – för det finns skillnader.

Läs hela Anders Gerdmars blogginlägg om fredagen den 19 augusti…

Dagen intervju & artikel med anledning av ”Guds Ord Räcker”

Dagenjournalisten Eva Janzon intervjuar Anders Gerdmar med anledning av den senaste boken ”Guds Ord Räcker”. De inkluderar även kommentarer från Bengt Malmgrens recension av boken (från hans blogg) samt kommentarer från Diakon Erik Kennet Pålsson och Ulf Ekman som inte hunnit läsa boken.

Livets Ord’s pastor, Joakim Lundqvist, som har läst boken och ger också en kommentar till Dagen.

Citat från Anders Gerdmar i intervjun:

– Just anspråket att vara den kyrka som Jesus grundade är kyrkohistoriskt ogrundat. Alla kristna har rötter i den apostoliska kristendomen och ingen kyrka har monopol på det, säger han.

– När man bekänner Jesus Kristus som Herre får man del i fullheten, och den har ingen kyrka monopol på.

I sin bok redogör Anders Gerdmar för det som förenar katoliker och evangelikala kristna, så som trosbekännelsen och tron på den heliga treenigheten. Men tonvikten ligger naturligt nog på det som skiljer åt.

– Den tradition som står utanför skriftens tak, den är utifrån evangelisk tro inte acceptabel och där får vi problem i dialogen med Romersk-katolska kyrkan, säger Anders Gerdmar, och nämner synen på påveämbetet, Maria, helgonen, skärselden och inte minst avlaten.

– Det är inte så utifrån Bibeln att Romersk-katolska kyrkan är den enda kyrkan, att påven är Kristi ställföreträdare eller att man kan be till Maria.

Anders Gerdmar säger att ambitionen med boken i första hand är att vara själavårdande.

– När någon kommer till mig och säger ”tack för det du skrev, jag känner mig så trygg i den jag är”. Ja, då har boken nått sitt syfte.

Boken kan du köpa här.

Du kan även beställa boken från Livets Ords FörlagAdLibris och i ett antal andra butiker. Du kan ladda ned förordet av Anders Gerdmar + 10 framstående Svenska Kristna ledare gratis idag.

Världen idag intervjuar Anders Gerdmar

Foto: Världen idag/Jonas Adolfsson

Världen Idags Jonas Adolfsson gjorde en utförlig intervju med Anders Gerdmar om boken ”Guds Ord Räcker”.

Några citat:

Anders Gerdmar betonar noga att den kunskap om romersk-katolsk teologi han delar i boken inte är hans egna åsikter. Allt är hämtat ur den katolska kyrkans egen lärobok, den Katolska kyrkans katekes.

– Hela boken bygger på att jag citerar denna katekes på punkt efter punkt. Rena citat. Jag försöker förklara dem och vad som är en evangelisk ståndpunkt.

[…]

– Det faktum att den romersk-katolska kyrkan har andra källor, med lika hög eller mycket hög dignitet, gör att man i praktiken inte sätter Skriften lika högt som man gör i evangelisk tro, hävdar Gerdmar.

– När det gäller de centrala dogmerna om vem Jesus är står vi helt enade. Själv gör jag också en noggrann distinktion mellan katolsk lära och romerska katoliker. De är verkligen mina bröder om de tror på Jesus och bekänner honom som Herre.

[…]

Någon kanske oroas över att din bok kan bromsa strävan efter enhet i Kristi kropp. Hur ser du på det?

– Ett äktenskap måste vara mellan två likvärdiga personer som båda ska vara tillräkneliga. Båda parter måste veta vilka de är och vad de vill med livet och sedan kommer de överens om att leva tillsammans. Samma sak gäller enhet. Om vi inte vet vilka vi är kan vi heller inte ha dialog. Därför kan det inte vara fel att tydliggöra skillnader mellan våra kyrkors teologi – för det finns skillnader.

[…]

– Vi behöver lyfta fram Guds ord i dess klarhet, enkelhet och i dess kraft. Det är det ordet som kan förändra en människa, det är det ordet som kan förändra det här landet. Därför är det så viktigt att vi varken drar ifrån eller lägger till något till Guds ord.

 

Läs hela artikeln.

 

Boken kan du köpa via vår webbshop, hos Livets Ords Förlag, AdLibris och i ett antal andra butiker. Du kan även gratis ladda ned förordet av Anders Gerdmar + 10 framstående Svenska Kristna ledare.