Guds Ord Räcker i Tidningen Pingst

Kerstin Klason recenserar och reflekterar utifrån Anders Gerdmars bok i Tidningen Pingst:

”säkerligen kan många finna anledningar att problematisera de påståenden han kommer med när det gäller den romersk-katolska kyrkans lära. Men boken är också en utmaning för alldeles vanliga medlemmar i ett evangeliskt kristet sammanhang som aldrig haft en tanke på att konvertera eller konfrontera katolicismen. Den ger många tankar på den egna kyrkotraditionen och det eventuellt obibliska tankegods i läran som ärvts ner genom generationslagren.”

Boken köper du i vår shop.

Christian Braw Recenserar ”Guds Ord räcker” i Dagen

Höstens mest omdebatterade bok i svensk kristenhet är Anders Gerdmars ”Guds Ord räcker”. Prästen och teologen Christian Braw menar att Gerdmars analys ofta träffar rätt, men samtidigt missar en viktig punkt.

 

Om man vill kritisera Anders Gerdmars framställning finns det bara två punkter där kritik blir relevant. Antingen får man visa att den romersk-katolska katekesen inte säger vad Gerdmar uppger att den säger. Eller också får man visa att hans bild av evangelisk tro inte är sann eller inte hela sanningen.

Christian Braw

 

Läs hela recensionen här.

Docent LarsOlov Eriksson recenserar Guds Ord räcker

Anders Gerdmars bok ”Guds Ord räcker” fortsätter att generera debatt. Häromdagen publicerade Världen Idag Docent LarsOlov Erikssons recension under rubriken ”Romersk-katolsk teologi jämförs med evangelisk”.

Citat från recensionen:

…de tre mest omfattande kapitlen. Det första av dessa ägnas förhållandet mellan Bibeln och traditionen. Kapitlet inleds med de programmatiska orden: ”När den enkla bibeltron ifrågasätts undermineras kraften i Guds ord och ersätts med annat.”

De orden kan på sätt och vis sägas sammanfatta Gerdmars ärende; han vill värna den enkla bibeltron. Inte den förenklade. Han är för kunnig och erfaren för det, och han är inte egentligen propagandistisk i sin framställning heller. Men han värnar enkel bibeltro i den reformatoriska meningen Skriften allena.

Mot detta ställer han den romersk-katolska betoningen av skrift och tradition och läroämbete, allt med tydliga citat från Katolska kyrkans katekes. Med historiska och nytestamentliga exempel argumenterar Gerdmar för Bibelns särställning i den tidiga kyrkan.

 

Läs hela recensionen i Världen Idag.

Anders Gerdmar i Dagen Debatt: Bibeln står över traditionen

Anders Gerdmar  svarar på Lucas Erikssons inlägg med anledning av ”Guds Ord Räcker” i dagens utgåva av Dagen.

 

Några citat (läs hela inlägget här):

År 2016 kommer kanske att gå till historien som ett brytningsår när det gäller relationen romersk-katolsk och evangelisk tro. Påven kommer till Sverige, inbjuden av Lutherska världsförbundet (!), och då är det inte konstigt att debatten kring romersk-katolskt och evangeliskt blir intensiv. Låt mig först säga att i detta gäller att fortsätta älska katoliker, och förstå att de inte är lika med kyrkosystemet. Men också att vi måste kunna ha raka samtal om teologi.

[…]

Lucas Eriksson tycker inte boken gynnar en dialog, och att jag skulle vilseleda är ju en ganska grov anklagelse. Dialog måste bygga på sanning. Redan de citat jag anför från katekesen är tillräckliga för att visa att romersk-katolsk tro bygger på efterbiblisk tradition och det tycks vara här Lucas Eriksson har problem.

[…]

Lucas Eriksson ifrågasätter när jag visar att apokryferna inte tillhör den apostoliska kanon. Här undrar jag faktiskt om han läst min ganska utförliga genomgång.

  • Ett: Det finns inga bevis för att Jesus eller de nytestamentliga författarna citerar apokryfer.
  • Två: Judarna har aldrig, inte heller under Jesu tid, erkänt apokryferna som helig Skrift. Att det sedan fanns legender och annat kring Nya testamentet som man kunde hänvisa till gör ju inte sådana till helig Skrift.
  • Tre: Den vetenskapliga analysen av Bibelns urkunder bygger inte på om de fanns i en viss bok utan på skrifternas ålder; ett ökenfragment från strax efter år 100 är mer värt än en komplett Bibel från 400. Inga nytestamentliga manuskript citerar apokryfer! Jag förstår att man behöver försvara apokryferna, annars finns inte mycket stöd för att be för döda eller för skärselden.

 

Anders och Lukas fortsätter debattera:

Du kan köpa boken i vår webbshop där du även kan ladda ned förordet av Anders och 10 Svenska Kristna ledare [ GRATIS ].