Varför skriva en bok om evangeliskt och romersk-katolskt?

Det började med att en trossyster i min församling för ett par år sedan frågade: ”Måste jag bli katolik för att vara en riktig kristen?” Mitt svar var ett enkelt svar från Bibeln: ”Nej, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst – du behöver inte alls konvertera.”

Andra människor som hon respekterade hade valt att konvertera, och det hade gjort henne osäker, då hon själv inte alls kunde se att det var rätt. Att vara kristen är att tillhöra Kristus, inget annat. Barnaskapet och den tryggheten som detta ger grundar sig inte på att tillhöra en viss kyrka utan att tillhöra Fadern i himlen på grund av tron på Jesus Kristus.

Det är främst utifrån detta pastorala (själavårds-) behov jag skriver denna bok, inte som ett debattinlägg för att diskutera med mina romersk-katolska teologkollegor. Det hade blivit en annan, tjockare bok med fotnoter och försök att bemöta alla motargument.

Boken är tänkt som vägledning till många bröder och systrar i tron, inte minst i pingst-karismatiska sammanhang, som är förvirrade och undrande. Många har också hört av sig och är tacksamma för vägledning i fråga om hur man ska förhålla sig till den katolska kyrkan och dess teologi.

Bokens titel Guds ord räcker understryker just det svar jag gav till min trossyster, och det är huvudbudskapet i denna bok. Allt som är nödvändigt för frälsningen och ett liv i tro och i den helige Ande finns där. Som jag utvecklar på de kommande sidorna är det evangeliet, det som Jesus själv lärde och gav i uppdrag åt apostlarna att undervisa, som är det livgivande budskapet.

Mitt hjärta brinner för att ge vägledning till dem som undrar och som behöver klara bibliska svar.

Du som vill ha ett gratis smakprov kan ladda ned bokens förord & inledning här. Om du regelbundet stödjer STH’s viktiga arbete kan du köpa boken for 179 kr + frakt (ordinarie pris 229 kr – koden ”sthgivare” ger dig 50 kr rabatt).

Gud välsigne dig!

Anders Gerdmar
Juli, 2016

 

PS. Vi har samlat länkar till ett antal bloggar som skriver om boken här.